Fördelar i trädgården

Studier visar att magnesium och sulfat, är de två komponenter i EpsomSalt som:

  • Hjälper frön att gro.
  • Gör att plantor växer och blir kraftigare.
  • Förstärker klorofyll produktionen.
  • Förbättrar upptagningen av fosfor och kväve.

Varför det fungerar

Magnesium och sulfat är de två huvudkomponenterna i EpsomSalt.

Forskare har fastställt att magnesium är:

  • Ett viktigt mineral för grodd av frö.
  • Viktigt för produktionen av klorofyll som växterna förvandlar från sol ljus till föda.
  • En hjälp till uppsugning av fosfor och kväve, två av de mest viktiga gödningsämnena.

Sulfat den andra huvudkomponenten i EpsomSalt, också viktig för plantnäring.

  • Bidrar till klorofyll produktionen.
  • Framställer den primära näringen mer effektivt (kväve, fosfor och kalium) som är grunden i allt fruktbart.

Fastän magnesium och sulfat förekommer naturligt i jorden, kan det bli utarmat av olika orsaker, som enformigt jordbrukande under en lång tid. Men i motsatts till de flesta kommersiella gödningsämnen, så kan man inte överdosera EpsomSalt. Tester vid National Gardening Associaton bekräftar att rosor gödslade med EpsomSalt växer tätare och producerar fler blommor. Peppar och tomat plantor växer och blir större jämfört med dem som gödslats med enbart kommersiella gödningsämnen.